Alutrade

Alutrade

Telekonsult Syd levde upp till sitt namn då de löste problemen

– Mattias Söderqvist

Alutrade är ett grossistföretag i Växjö som tillhandahåller aluminium i olika former till företag inom tillverkningsindustrin. Vi på Telekonsult Syd är stolta över att vi har varit leverantör till Alutrade sedan mitten av 90-talet och vår telefonilösning HybraUC finns hos dem sedan ett år tillbaka. VD Mattias Söderqvist berättar:

– Efter en del frustration vid övergången till den nya lösningen är vi nu mer än nöjda. Telekonsult Syd levde upp till sitt namn då de löste problemen på ett fantastiskt sätt och vi ser närheten till dem som en stor fördel. Den personliga servicen och engagemanget finns hos hela gänget på Telekonsult Syd. Telefonin HybraUC fungerar nu alldeles utmärkt, den hjälper oss att få en bättre överblick och gör oss mer effektiva i vårt arbete.