Öjaby Herrgård

Öjaby Herrgård

Tillgängligheten är extremt viktig

Öjaby Herrgård i Växjö har haft telefonilösningen HybraPro sedan februari i år. “Det funkar jättebra” säger Robert Kroon, VD på Öjaby Herrgård. Vi ser det här som en kostnadseffektivisering på några år”.

“Övergången var smidig. Jimmy på Telekonsult Syd hade en utbildning med oss på förmiddagen och på eftermiddagen kopplades det hela över till HybraPro. Funktionerna är enkla och smidiga. Vi är inte så många som jobbar med telefonen men vi springer desto mer. Vi rör oss mellan de olika byggnaderna och vi är även ute. Med den nya uppkopplingen har vi bra täckning överallt. Tillgängligheten är extremt viktig.”

Robert avslutar: “Vi ville inte köpa in egen utrustning och vara bunden till den. Det känns perfekt att allt finns hos Telekonsult Syd.”