Svatek

Svatek

Svatek har lång erfarenhet av relining. I 25 år har de hjälpt kommunala och statliga nätägare samt industrier att renovera sina ledningsnät.

I våras gick Svatek över till telefonisystemet HybraUC.
VD Rune Johansson berättar:
”Vi upplevde att vi fick bra service och support i övergången till det nya systemet, för självklart behövs det stöttning då. Vi känner oss trygga med Telekonsult. De är på bettet när frågorna dyker upp, alltid trevliga. Dessutom är Telekonsult långt framme när det gäller tekniken. Vi är själva ett teknikföretag och tycker det är viktigt att våra leverantörer är med i utvecklingen. HybraUC gör att vi har hela företaget samlat i samma system och ser enkelt om någon tex är upptagen i ett möte. Vi får en bättre överblick.”