Uråsa Maskinaffär AB

Uråsa Maskinaffär AB

Tidigare hade vi för få linjer in, vilket ledde till att det ibland kunde vara upptaget när våra kunder ringde

– Tidigare hade vi för få linjer in, vilket ledde till att det ibland kunde vara upptaget när våra kunder ringde. I Ingelstad hade vi inte några direktnummer. Nu sedan vi gått in i HybraPro har vi fler linjer in och alla medarbetare har ett direktnummer. Något som också är positivt är att vi har olika ringgrupper där man koppla i och ur sig på ett smidigt sätt. Dessutom ringer vi numera gratis till varandra.

Jonas Arvidsson tycker att den största fördelen med HybraPro är att även om personalen inte sitter tillsammans geografiskt så har de ändå koll på varandra och ser vem som är upptagen.

– Vi ser om arbetsbelastningen är hög på något av ställena. Då kan man koppla in sig och svara oavsett var man befinner sig.