Bättre mobiltäckning

Är täckningen i era lokaler inte enligt önskemål?

Moderna byggnader är ibland isolerade på ett sätt så att radiosignalerna skärmas av. Vi kan hjälpa dig att skapa den täckning du behöver med hjälp av ett antennsystem.

Vi levererar kompletta system för mobiltäckning oavsett operatör på alla förekommande mobilnät: 2G, 3G, 4G.

Självklart är vi med hela vägen och hjälper till med mätning, projektering, ansökan av tillstånd samt driftsättning.

Telekonsult levererar endast utrustning som är godkänd av såväl PTS som samtliga operatörer.