Bättre mobiltäckning

Är täckningen i era lokaler inte enligt önskemål?

Moderna byggnader är ibland isolerade på ett sätt så att radiosignalerna skärmas av.

Vi hjälper dig att skapa den täckning du behöver med hjälp av ett antennsystem.

2G och 3G nätet håller på att släckas ned och därför är det extra viktigt att ert företag har bra täckning på 4G och 5G-nätet.

Vi levererar kompletta system för mobiltäckning på både 4G och 5G nätet, och ser till att ert företag har den täckningen ni behöver.

Självklart är vi med hela vägen och hjälper till med mätning, projektering, ansökan av tillstånd samt driftsättning.