Operatörsoberoende!

Oavsett om behovet är ett mobilabonnemang till ensamföretagaren, butiken eller till företagslösningen så har vi lösningen som passar ert behov.

IoT Internet of things

Internet of things (IoT) SIM-kort erbjuder ett stort antal möjligheter för företag, allt från uppkopplade enheter som delar slutanvändardata, till lösningar som möjliggör autonom drift av fordon och maskiner.

*Viktig information om mobiltäckning*

Upplever du att täckningen är sämre? Mobilnäten håller på att byggas om vilket medför att många upplever sämre täckning, oavsett operatör. Anledningen till ombyggnationen av nätet är på grund av att 2G och 3G nätet ska försvinna och detta förväntas ske senast slutet 2025. Det är ett teknikskifte som inte bara sker i Sverige utan hela världen. Allt som enbart utnyttjar 2G eller 3G kommer att sluta fungera när näten stängs ned. Som användare behöver man därför se till att sin utrustning är kompatibel med 4G eller 5G. Känner du dig osäker på vad som gäller? Vi på Telekonsult finns här för att svara på dina frågor, och har alltid lokal support tillgänglig.

Läs mer om hur du förstärker din täckning här!