8 jun, 2023

Ge kunden möjlighet att bli uppringd

Ge kunden möjligheten att bli uppringd

I HybraUC finns möjligheten för era kunder att lämna sitt telefonnummer för att slippa vänta i företagets telefonkö. Kunden kan exempelvis trycka 1 för att lämna kön och bli uppringd.

När kunden tryckt 1 för att lämna företagets kö kommer ett mail skickas till en förbestämd mailadress. I mailet finns information om vilket nummer kunden vill bli uppringd på. Detta blir mer flexibelt för era kollegor som i lugn och ro kan ringa upp kunden när tid finns, och kunden slipper vänta i telefonkö.

Ni är varmt välkomna att kontakta vår support för att aktivera funktionen.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.