Hjälp med minnet?

I bland kan tekniken hjälpa till med minnet. I datorprogrammet och mobilappen...