11 apr, 2023

Personliga bilder i dator & app

Personbilder i dator & app ger ett varmt uttryck för den som ska ringa upp, där man får ett ansikte på den man talar med och det gör det enkelt att navigera bland kollegorna.

Önskar ni att lägga in personbilder på anställda i app eller dator?

Skicka över en lista på namn och bild till support@telekonsult.se.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.