11 jul, 2023

Se kollegans status

Se kollegans status

Både i HybraUC appen och kommunikatorn kan du se följande:

  • Kommande hänvisningar
  • Aktiva hänvisningar
  • När kollega ringer utåt
  • När kollega är upptagen i samtal

I kommunikatorn ser det likadant ut som i appen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.