23 jan, 2024

Se samtalsresan

Genom att se samtalsresan får användarna en komplett bild av varje enskilt samtal från början till slut. Du kan enkelt se vilka handlingar som ägt rum under samtalet, som till exempel vidarekopplingar. Genom att gå in på samtalshistorik och klicka på den blåa knappen med tre streck på (uppe i det högra hörnet) finner du samtalsresan.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.