8 jun, 2023

Se statistik och historik på företagets kö

I HybraUC kan du se statistik och historik över:

Samtal i kö – Visar hur många kunder som ringer just nu.

Medel väntetid – Visar ett medelvärde på hur snabbt kunderna i snitt blivit besvarade under dagen.

Samtal Besvarade / Totalt – Visar hur många samtal som kommit in i kön och hur många som besvarats.

Agenter tillgängliga / Totalt – Visar hur man kollegor som just nu är inloggade och hur många kollegor som för närvarande kan logga in.

Längsta väntetid – Visar den längsta tid som någon kund fått vänta innan dom besvarats under dagen.

Servicenivå – Servicenivå är ett värde ni själva kan välja. Detta värde är där som ett hjälpmedel. Önskar du att kunden får svar inom 2 minuter kan man ställa in tiden 2 minuter. Servicenivån visar nu hur många % av kunderna som blivit besvarade inom 2 minuter. Nu kan ni se om det behövs mer kollegor för att uppfylla era svarstider. Vilken tid som ska vara er servicenivå är något som Telekonsult ändrar. Kontakta vår support så hjälper vi er ställa in er servicenivå. Om ni inte ändrat servicenivån är standardtiden 1 minut.

Historik – Om du vill se information om samtal som gjorts i en kö kan du klicka på knappen Historik som finns till höger om knappen Agenter. När du klickat på knappen får du fram information om alla samtal som kommit in till kön. Det finns information för flera dagar bakåt i tiden. Här ser du vilket nummer som ringt. Vilken kollega som besvarat samtalet. Tidpunkt när kunden ringde / Hur länge dom fick vänta innan dom fick svar / Hur länge samtalet varade.

För att se enkel statistik över en av företagets köer kan du göra följande enligt följande:

I kommunikatorn

Klicka på fliken köer (symbol med 2 gubbar under Ring / Sök rutan). När du klickat på symbolen får du nu en lista över företagets alla köer. Klicka på köns namn som du vill se mer information om. Klicka sedan på symbolen till vänster om play/pause knappen uppe i högra hörnet. Nu visas information om hur kön ser ut just nu och hur samtalen hanterats under dagen.

I appen

Klicka på fliken köer (symbol med 2 gubbar nere i det högra hörnet bredvid chatt symbolen). När du klickat på symbolen får du nu en lista över företagets alla köer. Klicka på köns namn som du vill se mer information om. Klicka sedan på samtalshistorik för att se historik, och klicka på info för att se statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.