9 okt, 2023

Skicka SMS via kommunikatorn

SMS

Kommunikatorn

Du skickar SMS genom att klicka på SMS-symbolen i det svarta fältet till vänster. Klicka sedan på den blå symbolen med ett + ute i högra kanten.

Det dyker nu upp en ny ruta där du får lite olika val. Här kan du välja vilket nummer du vill visa när du SMS:ar, vilket nummer du vill skicka till och vad du vill skicka.

Vill du skicka samma meddelande till flera användare samtidigt kan du skriva flera nummer med ett ; mellan alla nummer du ska skicka till. Exempelvis 0706xxxxxx;0708xxxxxx.

Det finns även en historik över dina skickade SMS om du klickar på SMS symbolen.

*Tänk på att SMS via kommunikatorn medför en kostnad per SMS.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.