Se statistik och historik på företagets kö

Se statistik och historik på företagets kö

I HybraUC kan du se statistik och historik över:

Samtal i kö – Visar hur många kunder som ringer just nu.

Medel väntetid – Visar ett medelvärde på hur snabbt kunderna i snitt blivit besvarade under dagen.

Samtal Besvarade / Totalt – Visar hur många samtal som kommit in i kön och hur många som besvarats.

Agenter tillgängliga / Totalt – Visar hur man kollegor som just nu är inloggade och hur många kollegor som för närvarande kan logga in.

Längsta väntetid – Visar den längsta tid som någon kund fått vänta innan dom besvarats under dagen.

Servicenivå – Servicenivå är ett värde ni själva kan välja. Detta värde är där som ett hjälpmedel. Önskar du att kunden får svar inom 2 minuter kan man ställa in tiden 2 minuter. Servicenivån visar nu hur många % av kunderna som blivit besvarade inom 2 minuter. Nu kan ni se om det behövs mer kollegor för att uppfylla era svarstider. Vilken tid som ska vara er servicenivå är något som Telekonsult ändrar. Kontakta vår support så hjälper vi er ställa in er servicenivå. Om ni inte ändrat servicenivån är standardtiden 1 minut.

Historik – Om du vill se information om samtal som gjorts i en kö kan du klicka på knappen Historik som finns till höger om knappen Agenter. När du klickat på knappen får du fram information om alla samtal som kommit in till kön. Det finns information för flera dagar bakåt i tiden. Här ser du vilket nummer som ringt. Vilken kollega som besvarat samtalet. Tidpunkt när kunden ringde / Hur länge dom fick vänta innan dom fick svar / Hur länge samtalet varade.

För att se enkel statistik över en av företagets köer kan du göra följande enligt följande:

I kommunikatorn

Klicka på fliken köer (symbol med 2 gubbar under Ring / Sök rutan). När du klickat på symbolen får du nu en lista över företagets alla köer. Klicka på köns namn som du vill se mer information om. Klicka sedan på symbolen till vänster om play/pause knappen uppe i högra hörnet. Nu visas information om hur kön ser ut just nu och hur samtalen hanterats under dagen.

I appen

Klicka på fliken köer (symbol med 2 gubbar nere i det högra hörnet bredvid chatt symbolen). När du klickat på symbolen får du nu en lista över företagets alla köer. Klicka på köns namn som du vill se mer information om. Klicka sedan på samtalshistorik för att se historik, och klicka på info för att se statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.

Logga enkelt in och ut dig ur köer

Logga enkelt in och ut dig ur köer

Logga enkelt in och ut dig ur köer

Om du ska hjälpa till att svara på en eller flera av företagets köer kan du själv enkelt logga in dig i kön som du vill svara på.

I kommunikatorn

Klicka på fliken köer (symbolen med 2 gubbar under Ring / Sök rutan). När du klickat på symbolen får du en lista över alla företagets köer. Vid varje kö finns play eller pause symbol. Vill du svara i en kö klickar du på play symbolen. Nu förvandlas symbolen till en pause symbol. Längs ut till vänster om köns namn blir symbolen grön.

Detta betyder att du nu är inloggad och kommer få samtal ifrån den kön som du loggade in dig i. Vill du logga ut dig ur kön klickar du på pause symbolen. OBS! Tänk på att din status i kön kan ändra sig om du byter profil till exempelvis lunch. Ska du permanent alltid vara med i en av företagets köer kan du kontakta Telekonsults support.

I appen

Klicka på ”köer” ned till höger bredvid chatt symbolen. Här fungerar det på samma sätt som i appen. Vill du svara i en kö klickar du på play symbolen. Vill du loggar ut dig ur kön klickar du på pause symbolen. OBS! Tänk på att din status i kön kan ändra sig om du byter profil till exempelvis lunch. Ska du permanent alltid vara med i en av företagets köer kan du kontakta Telekonsults support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.

Ge kunden möjlighet att bli uppringd

Ge kunden möjlighet att bli uppringd

Ge kunden möjligheten att bli uppringd

I HybraUC finns möjligheten för era kunder att lämna sitt telefonnummer för att slippa vänta i företagets telefonkö. Kunden kan exempelvis trycka 1 för att lämna kön och bli uppringd.

När kunden tryckt 1 för att lämna företagets kö kommer ett mail skickas till en förbestämd mailadress. I mailet finns information om vilket nummer kunden vill bli uppringd på. Detta blir mer flexibelt för era kollegor som i lugn och ro kan ringa upp kunden när tid finns, och kunden slipper vänta i telefonkö.

Ni är varmt välkomna att kontakta vår support för att aktivera funktionen.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.

 

Meddelanden till din personliga röstbrevlåda går att få via mail

Meddelanden till din personliga röstbrevlåda går att få via mail

Om du vill att din röstbrevlåda ska maila ut meddelande så går det att aktivera, det gör Telekonsults support åt dig.

Om en kund lämnar ett meddelande i din röstbrevlåda så skickas det ut som ett mail till din mailadress.

Meddelandet som kunden lämnar ligger som en bifogad fil i mailet som skickas.

I mailet står även kundens telefonnummer och information om när meddelandet lämnades.

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.

Byta enhet under pågående samtal

Byta enhet under pågående samtal

Om du har flera enheter, till exempel en fast telefon och en mobiltelefon kan du flytta över ett pågående samtal ifrån en enhet till en annan.

I kommunikatorn (dator):

Klicka på pilen till höger om symbolen (se bild nedan). Du får nu ett val på alla dina enheter du kan flytta över samtalet till. Välj den enheten i listan och klicka på exempelvis fast telefon om du ska flytta samtalet till din fasta telefon.

 

 

 

 

 

 

 

I appen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varmt välkomna att kontakta support@telekonsult.se eller 0470 – 76 59 00 och välj 2.